Wednesday, 18 July 2012

Sumber Rujukan
1.Buku Teks Bahasa Melayu Tahun 1. 
   Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah
   Dewan Bahasa Dan Pustaka 2003

2.Buku Rampaian Dan Penulisan Tahun 1 
   Cemerlang Publications Sdn.Bhd.

No comments:

Post a Comment